V SISTEMU SLUŽBE ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Operativna enota PGD Zadobrova predstavlja delček celotnega sistema Uprave za zaščito in reševanje RS, ki je ena od služb Ministrstva za obrambo. Uprava za zaščito in reševanje RS vodi in koordinira poleg gasilskih enot tudi delo podobnih javnih služb, npr.: gorska reševalna služba, civilna zaščita, enota z reševalnimi psi, potapljaške enote ipd. Temeljna gasilsko reševalna sila na območju ljubljanske občine je Gasilska brigada Ljubljana. V sistemu Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana deluje še 35 gasilskih društev, ki so razdeljeni na šest sektorjev (bivše občine). Tako je PGD Zadobrova uvrščeno v sektor Moste 1, ki pokriva severovzhodni del ljubljanske kotline. Vsak sektor ima osrednjo gasilsko enoto (center sektorja), ki je hkrati najbolj operativno usposobljena in opremljena. V sistemu alarmiranja je takoj (v nekaterih primerih istočasno) za poklicno enoto Gasilske brigade Ljubljana. V sektorju Moste 1 ima to nalogo PGD Zadobrova.


ORGANIZIRANOST OPERATIVNE ENOTE

Kot osrednja gasilska enota v sektorju Moste 1, smo prevzeli odgovorne naloge in obveze, ki jih je mogoče izpolnjevati le z dobro postavljeno organiziranostjo. Certifikat, ki je pogoj za udeležbo na intervenciji, ima 32 članov. Le-ti so razvrščeni v 3 oddelke. Tu smo pazili, da je zasedba enakomerno porazdeljena po več kriterijih (izkušnje, vozniki C-kat., specialnosti). Povprečna starost celotnega sestava operativne enote je 25 let. Vsak oddelek ima svojega vodjo, ki je bil izbran na podlagi njegovega znanja in izkušenj. Vodja koordinira delo svojega oddelka v času dežurstva. Pomaga oziroma nadomešča ga njegov pomočnik.


DEŽURSTVA

Za kar največjo intervencijsko pripravljenost skrbi dežurni oddelek, ki je v času svoje prisotnosti uniformiran. Izvaja aktivnosti, zajete na posebnem obrazcu (opomniku), kot so: vzdrževanje zveze z Reg. centrom za obveščanje Lj., čiščenje, zagon avto parka ter strojne opreme, kontrola pozivnikov (24 kom.) ipd… Poleg tega gasilci izvajajo praktične vaje po določenem programu. Dežurstva so enotedenska in se predajajo vsak četrtek, sicer pa so datumsko določena za celo leto vnaprej.

INTERVENCIJE

Podlaga za uspešno izvajanje intervencij je strokoven kader opremljen z ustrezno tehniko in pa zgodnje obveščanje - alarmiranje. Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije je uvedla nov sistem alarmiranja gasilskih enot - tihi alarm. Preko svojega službenega radijskega sistema, kateri zmore tudi prenos paging signala, se prožijo pozivniki, ki jih imajo gasilci vedno pri sebi. Po novem zakonu se namreč javno alarmiranje v primeru požara ne uporablja več, zaradi nepotrebnega vznemirjanja prebivalstva. Pozivnike aktivira regijski center za obveščanje v Ljubljani - (ReCO Lj. - 112). Letno povprečje je cca. 25 intervencijskih izvozov, v večini primerov pa gre za požare, črpanja vode, tehnične intervencije in ostalo. Takoj po proženju pozivnikov in prihodu enote v gasilski dom, je nadaljnje izvajanje sicer že kar rutina, vendar ima vsaka intervencija svoje posebnosti. Povprečen reakcijski čas od poziva do izvoza je 3 minute.

IZOBRAŽEVANJE

Je temeljnega pomena za pravilno uporabo sodobne gasilske tehnike in dojemanje pravilnega pristopa k intervenciji. Že osnovni in nadaljevalni tečaj (gasilec), obsega nekaj mesecev teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Vsa nadaljnja usposabljanja potekajo v republiškem izobraževalnem centru na Igu, ki deluje pod okriljem Uprave za zaščito in reševanje RS. Člani se tečajev v tem centru redno udeležujejo. V zadnjih treh letih so operativci uspešno zaključili razne oblike usposabljanj (16x tehnični reševalec,14x reševalec v nesrečah z nevarno snovjo....).

PREVENTIVA

Vsekakor velja trditev, da je požar bolje preprečiti, kot pa ga gasiti. V tej smeri operativna enota v sklopu - "oktobra - meseca požarne varnosti" sodeluje s podjetji in šolskimi ustanovami tako, da na podlagi njihovih izdelanih elaboratov v praksi izvede določeno aktivnost (evakuacija, prikaz gašenja z RGA itd.).