Število prebivalstva na ožjem požarnem območju:

  • Novo Polje

  • Nove Fužine (50%)

  • Zelena jama

  • Sneberje

  • Nove Jarše (50%)

  • Zadobrova

  • BTC

  • skupaj preko 20.000 prebivalcev s stalnim prebivališčem