Dežurstva potekajo vsak četrtek v letu, ne glede na datum, s pričetkom ob 19.00 uri. V času dežurstev je enota na stalni radijski zvezi z GBL, oziroma ReCO-LJ. in pripravljena na takojšnji intervencijski izvoz. V času izven dežurstev se enota aktivira preko pozivnikov. Med dežurstvom se izvaja pregled in čiščenje opreme, izvajajo se tudi razne elementarne vaje s področja gasilske taktike.